Waar moet het inlog wachtwoord aan voldoen?

De eisen waaraan een wachtwoord moet voldoen zijn interdepartementaal afgesproken en vastgelegd.

De wachtwoordlengte is minimaal 8 karakters.

Gebruik minimaal 3 van de volgende 4 mogelijkheden:

  1. Kleine letter
  2. Hoofdletter
  3. Cijfer
  4. Niet-alfanumeriek teken: ~!@#$%^& * -+=`|\(){}[]:;”<>’,.?/

Een wachtwoord kan niet ingesteld worden als die de afgelopen 24 wachtwoorden gebruikt is. Hergebruik van een wachtwoord is pas weer toegestaan na 2 jaar.