Jaarplan SSC-ICT 2024

In 2024 ligt de focus bij SSC-ICT op een verhoogde aandacht voor security, de keuzes die komen met overstappen naar de cloud en de (agile) samenwerking, zowel intern tussen de teams als met de klanten. Dit is te lezen in het SSC-ICT jaarplan voor 2024.