Servicedesk SSC-ICT per ministerie

Servicedesk per ministerie (via telefoon en e-mail)
Ministerie telefoon openingstijden e-mail
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 070 426 74 47 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken 070 348 68 68 24/7 DID-SC@minbuza.nl
Ministerie van Financiën 088 442 69 01 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 070 456 10 01 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Justitie en Veiligheid 070 370 71 60 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 070 333 66 66 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 070 340 55 55 (keuze 2) ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur

servicedesk@ssc-ict.nl

Handleidingen, vragen en antwoorden en instructievideo's

Heb je vragen over bijvoorbeeld je token, je managed laptop, Outlook, Webex, Skype of BlackBerry? Dan kan je een kijkje nemen bij onze handleidingen, vragen en antwoorden en instructievideo's.