Servicedesk SSC-ICT per ministerie

Servicedesk per ministerie (via telefoon en e-mail)
Ministerie telefoon openingstijden e-mail
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 070 426 74 47 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Buitenlandse Zaken 070 348 68 68 24/7 servicedeskssc-ict@minbuza.nl
Ministerie van Financiën 088 442 69 01 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 070 456 10 01 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Justitie en Veiligheid 070 370 71 60 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 070 333 66 66 ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur servicedesk@ssc-ict.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 070 340 55 55 (keuze 2) ma t/m vrij 7.30 - 22.00 uur

servicedesk@ssc-ict.nl

Handleidingen, vragen en antwoorden en instructievideo's

Heb je vragen over bijvoorbeeld je token, je managed laptop, Outlook, Webex, Skype of BlackBerry? 
Kijk dan op de Selfserviceportal SSC-ICT onder de tegel Support. Deze portal is alleen toegankelijk voor rijksambtenaren.