Toegankelijkheidsonderzoek www.ssc-ict.nl

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een heronderzoek dat is uitgevoerd op de website SSC ICT. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de content op deze website op dit moment volledig voldoet. De bevindingen uit het eerdere onderzoek zijn correct opgelost.

De volledige toegankelijkheidsverklaring is te vinden op de pagina Toegankelijkheid.