Wetgeving

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) moeten mensen met een beperking net als ieder ander mee kunnen doen. Het is verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap.

Mensen met een beperking kunnen, op individuele basis, in veel gevallen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’. De wet is sinds 1 januari 2017 uitgebreid met een norm voor algemene toegankelijkheid. Op deze manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen.

Digitale toegankelijkheid

In 2016 is een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid in werking getreden. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in een Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, hetgeen per 1 juli 2018 van kracht is. Het besluit verplicht dat websites, intranetten en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk zijn.