Overige beperkingen

Medewerkers met andere beperkingen dan een visuele of motorische beperking maken ook standaard gebruik van de Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), waar nodig met additionele voorzieningen.

Auditieve beperking

Een auditieve beperking betekent dat het horen in een bepaalde mate beperkt is. Eventuele hulpmiddelen vallen niet binnen onze standaard dienstverlening. SSC-ICT kan wel op verzoek van de manager en de medewerker een maatwerktraject starten om de mogelijkheden te bekijken. Wil je additionele dienstverlening aanvragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk voor het starten van een maatwerktraject.
Overigens zijn er diverse mobiele applicaties beschikbaar voor smartphones en tablets, die goede ondersteuning bieden aan mensen met een auditieve beperking. Deze apps helpen spraak om te zetten naar tekst.

Dyslexie

Als je hinder ondervindt door een vorm van dyslexie, kunnen de volgende ICT-functies nuttig zijn:

  • Meeleesfunctie; het meelezen van tekst op het scherm en het tegelijkertijd kunnen horen van de tekst.
  • Woordsuggesties; het geven van woordsuggesties, ook bij gebruik van foutieve spelling.
  • Context gerelateerd woordenboek; het oproepen van context bij moeilijke woorden.

Het is mogelijk om ondersteunende software te laten installeren in de Digitale Werkomgeving Rijk, maar dit valt niet binnen onze standaard dienstverlening. SSC-ICT kan wel op verzoek van de manager en de medewerker een maatwerktraject starten om de mogelijkheden te bekijken.
Wil je additionele software aanvragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk voor het starten van een maatwerktraject.

Autisme

Heb je een vorm van autisme? Dan vind je waarschijnlijk een beeldweergave zonder felle kleuren op je scherm prettig werken. Het is mogelijk om individuele rechten aan te vragen voor het instellen van de kleuren in je werkomgeving. De medewerker kan hiervoor zelf een verzoek indienen bij de Servicedesk.

Meer dan 1 beperking: maatwerk

Heb je meer dan 1 beperking? Dan kan maatwerk nodig zijn. SSC-ICT start in dat geval een maatwerktraject. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om ondersteunende software te laten installeren in de Digitale Werkomgeving Rijk. Dit valt echter niet binnen onze standaard dienstverlening.

Op jouw verzoek vraagt je manager een maatwerktraject aan bij de Servicedesk. Vanuit SSC-ICT wordt dan contact opgenomen met de medewerker voor een intakegesprek. Denk bij een maatwerktraject bijvoorbeeld aan het faciliteren van een geschikte werkomgeving voor een medewerker met een motorische beperking die ook geen spraakinvoer kan gebruiken.