Michael den Ouden: ´Met beheerders en developers werken aan de cloud´

Als manager van team Cloudservices staat Michael midden in onze ICT-dienstverlening.

Samen met zijn team vormt hij een verbindende factor voor verschillende afdelingen. Dat maakt het werk divers en complex en de impact groot.   
 

Het team

Ons team Cloudservices bestaat uit 17 personen verdeeld over twee subteams: team Virtual Infrastructure, dat voornamelijk uit beheerders bestaat en team Automation met developers die onder andere de code bouwen, infrastructure engineers die o.a. de code implementeren en beheerders die de slag naar automation maken. Door op een Agile/Scrum manier te werken zijn de teams met elkaar verbonden en werken zij ook nauw met elkaar samen.

Team Virtual Infrastructure

Dit team houdt zich voornamelijk bezig met het beheren van virtuele infrastructuren, zoals de infrastructuur van VDI-werkplekken of servers. Dankzij dit team is het mogelijk dat onze rijkscollega’s bij bijvoorbeeld een hardware verstoring gewoon door kunnen werken; de virtuele servers draaien onverstoord door. Daarnaast is het team volop bezig met het implementeren van nieuwe features.

Team Automation

Dit team beheert het interne cloudportal, een (soort) website waarop geselecteerde afnemers aan de hand van bepaalde specificaties geheel geautomatiseerd een server aan kunnen vragen. Dit team zorgt voor het aanbod op dit portal, beheert het portal en fungeert ook als een back-up team voor collega’s die bijvoorbeeld de status van een bepaalde server willen weten. Daarnaast zorgt team Automation ervoor dat alle virtuele servers (en dadelijk ook de virtuele netwerken) voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), een gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van informatiesystemen.

Een hecht team

Na een jaar intensief, online samenwerken is het team  uitgegroeid tot een hechte groep collega’s met een open en transparante cultuur. Iedereen voelt zich veilig om zich uit te spreken als iets dwars zit. Het is heel mooi om te zien dat, ondanks de diversiteit in het team qua kennis en ervaring, iedereen zijn plek heeft gevonden en voor elkaar klaar staat. Dit blijkt ook wel uit het feit dat er buiten werktijd regelmatig samen dingen worden ondernomen.
Daarnaast vindt Iedereen in het team het tof om ‘voor Nederland te werken´ en om zijn of haar bijdrage te kunnen leveren aan het grote geheel. Daarnaast werken we bij SSC-ICT met nieuwe technieken en met een groot platform, waar we allemaal trots op zijn.

Veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling

Een echte succesfactor is de manier waarop iedereen zich binnen het team kan ontwikkelen. Per maand is voor iedere medewerker minimaal 1 studiedag beschikbaar voor verdieping in een zelfgekozen onderwerp of thema. De verkregen kennis wordt vervolgens gedeeld in de dagstart.
Maar natuurlijk worden alle teamleden ook gestimuleerd om een volwaardige (VMware) training of opleiding te volgen met certificering als afsluiting. Bijna het gehele team Virtual Infrastructure is dan ook volledig gecertificeerd, zelfs boven het vereiste.

Het major-minor systeem

Binnen het team werken we met het major-minor systeem.  Er zijn namelijk functionaliteiten, die zoveel kennis en ervaring vergen dat het onmogelijk is dat iedereen alles weet. Bij ons krijgt iemand een bepaald onderwerp in portefeuille, vergaart hier zo veel mogelijk kennis over en wordt ‘major’. Naast de major staat de ‘minor’ die genoeg weet om als achtervang te fungeren en van de major kennis krijgt overgedragen. En na een jaar wisselen ze van rol en van onderwerp. Op deze manier ontstaat synergie en optimale kennisuitwisseling.

Investeren in doorstroom

En deel van de mensen in mijn team is doorgestroomd vanuit totaal andere functies binnen de organisatie en is door onszelf opgeleid. Aan het begin van zo’n traject kijk ik naar drie dingen: heeft iemand de noodzakelijke en vereiste basiskennis én kan iemand snel en goed analyseren en verbanden leggen. Na een onlinetraining van 3,5 uur check ik in een gesprek in hoeverre zij de stof écht hebben begrepen. En dan heb je vrij snel door of iemand het aankan om opgeleid te worden. Je hoeft niet gelijk alles te weten, maar de potentie moet wel aanwezig zijn. Als je vervolgens wordt aangenomen, krijg je gelijk een buddy die je gaat begeleiden en na een jaar wordt gekeken of een opleiding met certificering mogelijk is.

Interessante ontwikkelingen: de cloud en containerization

Het is overduidelijk dat in de cloud, dat tenslotte toch een datacenter van een andere partij is, geen gevoelige (overheids)data mag worden opgeslagen. Maar bepaalde systemen, zoals ontwikkel- of testomgevingen, kunnen natuurlijk heel goed in een cloud draaien. Dus op termijn zal waarschijnlijk een hybride situatie ontstaan, met koppelingen tussen bijvoorbeeld ons eigen Overheidsdatacenter (ODC) en verschillende cloudproviders.

Het idee achter ‘containerization’ is dat je een applicatie opdeelt in componenten met slechts één functie of actief proces. Op het moment dat het nodig is wordt dit component actief. En als het heeft gedaan wat het moet doen, dan gaat het component weer op non-actief. Voordeel hiervan is dat je bij een ‘defect’ aan een applicatie makkelijker onderdelen (de containers), kan vervangen door nieuwe en dus niet de hele applicatie hoeft te herzien.

Impact van ons werk

Het optimaal laten functioneren van de lagen onder de platformen en applicaties van de Rijksoverheid, die SSC-ICT in beheer heeft, is cruciaal. Wij kunnen ons geen fouten veroorloven. Als wij ons werk niet goed doen, bestaat de kans dat bijvoorbeeld het salarissysteem van P-Direkt plat gaat en de salarissen van duizenden ambtenaren niet uitbetaald kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat de ambtenaren van de departementen waar we voor werken hun werk altijd goed en veilig kunnen doen.

Ook werken bij SSC-ICT?

Door onze diversiteit aan ICT-diensten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s uit verschillende disciplines zowel binnen als buiten de ICT.
Er komen wekelijks nieuwe vacatures online, neem een kijkje op Werken voor Nederland.