Jennifer Kuiper: ´Genieten van een stukje code op papier´

Jennifer Kuiper is WSO2 developer bij team Service Bus Integratie (SBI).

Het team bestaat uit 29 specialisten en is onderdeel van de afdeling Applicatie Services.

Ontwikkelen van koppelingen en aansluitcomponenten

Een servicebus is een softwareconstructie, die zorgt voor een goed verloop van de communicatie tussen verschillende IT-systemen. Als developer bij team Service Bus Integratie ontwerp ik koppelingen en aansluitcomponenten, waarmee deze systemen met elkaar verbonden worden. Ik heb onder andere meegewerkt aan de applicatie die gebruikt wordt om de Rijksbrede WID-scan uit te voeren in het kader van de Wet Identificatie bij Dienstverlening. Omdat dit systeem werkt met persoonsgegevens is het logisch dat deze koppelingen aan zeer hoge veiligheidseisen moeten voldoen. Ik ben zelf gespecialiseerd in het programmeren binnen de WSO2 -systemen, maar bij ons team werken ook Oracle, Axway en Mule specialisten.

Van linguïstiek naar ICT

Van oorsprong ben ik linguïst. Ik ben afgestudeerd op de taalontwikkeling in landen met de Engelse taal als basis. In 1989, ik werkte toen als consultant bij de toenmalige PTT Post, werd mij gevraagd om na te denken over een manier om een kaartsysteem te automatiseren. Inmiddels was ik ook geïntrigeerd geraakt door de wiskundestudie van mijn broer en zo is onbewust mijn IT-carrière gestart. Nog steeds vind ik het fantastisch om van niets, iets te creëren. En om dit vervolgens toegankelijk en gebruikersvriendelijk te maken. Ik kan ook echt genieten van een stukje code op papier, zo mooi dat het bijna een kunstwerk is! Van spreek- en schrijftaal naar programmeertaal dus:

If(female && techie) {
    ssc-ict->joinAndEnjoy(“now”);
}

Vrouw in een ‘mannenwereld’

De laatste 25 jaar heeft duidelijk een verschuiving plaatsgevonden wat betreft vrouwelijke ICT-ers. Was je in het begin echt een buitenstaander, tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld als op een ICT-afdeling vrouwen werken. Ik ben op dit moment weliswaar de enige vrouw in ons team, maar niet de enige vrouw binnen onze afdeling. Ik voel me volledig geaccepteerd, al gebeurt het heus weleens dat ik raar opkijk in een bepaalde situatie, maar daar kan ik dan wel iets van zeggen. Toch verwachten mannelijke ICT-ers nog steeds niet altijd dat een technisch specialist een vrouw is. Maar belangrijk is dat je jezelf blijft en je niet aan gaat passen aan je mannelijke collega’s. En in mijn team werkt dat perfect!
 

De kracht van enthousiasme en positiviteit in een team

Mijn collega’s waren in het begin wel verbaasd dat ik zo enthousiast en positief ben. Maar het mooie is, dat ik herdoor ook veel voor elkaar krijg. Natuurlijk loopt niet alles even soepel bij de Rijksoverheid, ook niet op ICT-gebied.  Maar als je de juiste oplossingen aandraagt bij problemen en mensen vanuit de inhoud overtuigt, lukt het vaak om iets de juiste kant op te sturen. Daarbij zit ik gelukkig in een fantastisch team. We accepteren dat we soms niet alles weten en helpen elkaar daar waar we kunnen. Maar ook bij privézaken leven we met elkaar mee als er eens iets is.

Met de servicebus richting cloud

Net als andere teams binnen SSC-ICT willen wij met onze werkzaamheden ook richting de cloud. Het heeft namelijk veel voordelen om vanuit een gedeelde omgeving applicaties aan te sturen, waarbij alles online is. De opslag van data wordt dan gereguleerd vanuit een datacenter, waar ook het operating system staat. Bij een storing heb je geen monteur ter plaatste meer nodig, maar vervang je gewoon op afstand een component, omdat de sturing in de software is geregeld.

Maar een belangrijk punt blijft natuurlijk de veiligheid van de servers. Op dit moment hebben cloudaanbieders hun servers vaak nog in het buitenland gepositioneerd en als Rijksoverheid willen wij deze servers vanuit securityperspectief in Nederland hebben staan.
Dus richting cloud mag misschien trager gaan dan ik zelf zou willen, maar dit is wel de richting waar we uiteindelijk naar toe gaan.

Ook werken bij SSC-ICT?

Door onze diversiteit aan ICT-diensten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s uit verschillende disciplines zowel binnen als buiten de ICT.
Er komen wekelijks nieuwe vacatures online, neem een kijkje op Werken voor Nederland.