Cynthia van Oortmerssen: ‘Samen de uitdaging aangaan’

Cynthia is manager van team Pand IT, onderdeel van de afdeling Collaboration Services van de Business Unit standaard Services.

Met haar team van ruim 30 personen verzorgt zij IT- en audiovisuele diensten op verschillende locaties.

Technisch hart van een pand

Samen met mijn team verzorg ik IT- en audiovisuele diensten ten behoeve van onze klanten. Denk hierbij aan hardware voor werkplekken en printers en aan audiovisuele apparatuur, die het mogelijk maakt om op afstand te vergaderen. Maar wij zorgen ook dat (zwaar) beveiligde IT-ruimtes, die tenslotte het technisch hart van een pand zijn, goed toegankelijk zijn. En correct zijn ingericht volgens kaders en richtlijnen van security.
Dit doen we niet alleen voor panden in Den Haag, maar ook in de rest van Nederland, én wereldwijd op onze ambassades en consulaten. Je kunt je voorstellen dat dit vraagt om een goede samenwerking en coördinatie. Niet alleen met andere teams binnen SSC-ICT, maar ook met verschillende leveranciers. Maar het lukt ons goed om met elkaar een goedwerkende IT-omgeving te creëren op alle locaties waar onze klanten werken.  

Videovergaderen versneld beschikbaar

Een van onze grootste uitdagingen van de afgelopen periode, waarin bijna iedereen moest thuiswerken, was het in versneld tempo faciliteren van het videovergaderen. Zeker in het begin van de Covid-19 pandemie was dit ook voor ministers de enige manier om elkaar te ´zien’. En toen duidelijk werd dat deze manier van samenwerking zou blijven, moesten in rap tempo alle panden worden voorzien van digitale (video)vergaderborden, met de bijbehorende IT-middelen en -instructies.
Dat dit lukte, kwam grotendeels door de goede samenwerking tussen onder meer leveranciers en leden van mijn team, en daar zijn onze gebruikers ons dankbaar voor.

Trots op mijn team

Team Pand IT is in 2021 opgericht en bestaat uit ruim 30 personen, onder meer technisch specialisten, consultants en beheerders. Ik ben trots op mijn team: het zijn allemaal vakmensen die klantgericht zijn en van een uitdaging houden. We weten allemaal dat we indirect de samenleving een dienst bewijzen. De lat ligt hoog en we werken regelmatig onder druk.
Daarom vind ik, naast teamontwikkeling, ook zelfontwikkeling belangrijk. Zo probeer ik iedereen te stimuleren gebruik te maken van het opleidingsbudget, natuurlijk met voldoende tijd om een opleiding te kunnen volgen. Omdat er veel werkzaamheden op ons afkomen, willen we de komende tijd flink uitbreiden. Ik streef er daarbij naar om uit te groeien tot een divers en inclusief team, waar ook plek is voor stagiairs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen de uitdaging aangaan

Wij leveren als SSC-ICT diensten volgens rijksbrede kaders en richtlijnen. Maar onze klanten hebben soms andere wensen. Dit is soms een uitdaging en dit maakt samenwerking met onze klanten, rijkspartners en leveranciers erg belangrijk.
Zo werken we binnen de Rijksoverheid nauw samen met andere dienstverleners op het gebied van IT, facilitair en vastgoed. We streven allemaal hetzelfde doel na voor onze klanten en eindgebruikers, namelijk een optimale werkomgeving, waarbinnen prettig en efficiënt gewerkt kan worden.
Het verder ontwikkelen van hybride werken is een van onze grootste aandachtsgebieden. ’Learning by doing’ staat daarbij voorop. Omdat ik werken op afstand altijd al belangrijk vond, kijk ik er echt ontzettend naar uit om hier verder mee aan de slag te gaan.

Ook werken bij SSC-ICT?

Door onze diversiteit aan ICT-diensten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s uit verschillende disciplines zowel binnen als buiten de ICT.
Er komen wekelijks nieuwe vacatures online, neem een kijkje op Werken voor Nederland.