Onze klanten

We werken voor en samen met 7 ministeries aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Doordat we continu in dialoog met hen zijn hebben we inzicht in wat er speelt en wat de behoeften zijn

In co-creatie met de ministeries richten we ons demand management in, spreken we af welke diensten we bieden en hoe we dat organiseren. Samen met de ministeries zorgen we ervoor dat slimme ICT het primaire proces ondersteunt en alle rijksambtenaren hun werk kunnen doen, in dienst van onze samenleving.

Ministeries

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
  • Ministerie van Financiën (FIN)
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)