Ons verhaal

Om onze ministeries goed te blijven bedienen, willen we ons verder ontwikkelen. Dat doen we in interactie met onze klanten, de ministeries. Want wij zijn ICT-dienstverlener van en voor het Rijk, en zijn trots op onze publieke taak en de grootschalige projecten die ertoe doen.

Het ontstaan van SSC-ICT

Aan het begin van dit millennium verzorgden alle ministeries zelf – en onafhankelijk van elkaar – de ICT-werkplekken voor hun ambtenaren. Om voor deze dienstverlening één efficiënte en uniforme lijn te creëren hebben de verschillende ICT-organisaties hun werkzaamheden gebundeld. Door de jaren heen zijn er verschillende samenstellingen en benamingen geweest, maar sinds 2014 is SSC-ICT een feit.

Waar staan we nu?

SSC-ICT is uitgegroeid tot een organisatie van ruim 1.400 medewerkers en draagt bij aan een eigentijdse rijksdienst met veilige, flexibele en slagvaardige ICT-diensten. Wij verlenen deze diensten aan de volgende ministeries:

  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Justitie en Veiligheid
  • Buitenlandse Zaken
  • Infrastructuur en Waterstaat
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Financiën

ICT moet er altijd zijn en is in toenemende mate cruciaal voor de primaire processen van deze ministeries. Onze rijkscollega’s werken op verschillende locaties en apparaten: via desktop en laptop, maar ook op tablet en smartphone. Snelheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker. De ICT verzorgen voor én met het Rijk is een uitdagende taak. Het werkveld is divers en de veiligheidseisen zijn hoog.

Waar zijn we naar op weg?

SSC-ICT groeit naar één organisatie met één gezicht. We blijven werken aan een transparante werkwijze en optimale dienstverlening: standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. De ministeries vertrouwen hierbij op onze veilige, betrouwbare ICT-diensten die altijd beschikbaar zijn.

Het doel: stabiele ICT-diensten leveren in een snel veranderende digitale wereld.

Dit doen wij door samen te werken, te leren van elkaar, de beleving van gebruikers centraal te stellen, en vooral door plezier te hebben in ons werk!