2024 in teken van security, cloud en (agile) samenwerken

In 2024 ligt de focus bij SSC-ICT op een verhoogde aandacht voor security, de keuzes die komen met overstappen naar de cloud en de (agile) samenwerking, zowel intern tussen de teams als met de klanten. Dit is te lezen in het SSC-ICT jaarplan voor 2024.

Ontwikkelingen in 2024

Ontwikkelingen in de maatschappij hebben direct invloed op het werk van SSC-ICT.

Denk aan de snelle ontwikkelingen in AI en cloud, maar ook aan de onrust die heerst in diverse werelddelen, de kosten voor huishoudens die blijven stijgen en de krapte op de arbeidsmarkt. SSC-ICT zal flexibel moeten meebewegen met de veranderingen die dit met zich meebrengt.

Wat er ook in de wereld gebeurt, wij zijn er om onze collega's van de Rijksoverheid veilige en betrouwbare ICT-diensten te bieden voor hun dagelijks werk. En dat blijven we doen. In 2024 besteden we hierbij veel aandacht aan security, de keuzes die komen met overstappen naar de cloud en de (agile) samenwerking intern tussen de teams en natuurlijk met onze klanten.
Verder gaan we in 2024 door op de ingeslagen weg van 2023, met de ambities uit ons Transformatieplan. Hierbij sturen we op vier thema’s.

Klantgerichtheid verhogen en optimaliseren en moderniseren van onze diensten

Als eerste stellen we het verhogen van de klantgerichtheid van onze organisatie centraal. We hebben oog voor al onze stakeholders en focussen op de kwaliteit van onze dienstverlening. Het tweede thema is het optimaliseren en moderniseren van onze diensten; met name als het gaat om het hybride werken, mobile only en het verminderen van de storingen en stabiliteit van de infrastructuur. Expliciete aandacht is er voor lifecycle management; de meeste klanten gaan hiermee te maken krijgen, want er is achterstallig onderhoud om samen op te pakken.

Digitale weerbaarheid versterken en talent- en organisatieontwikkeling

Het versterken van de digitale weerbaarheid is ons derde hoofdthema; dat is en blijft een continu aandachtsveld, alleen al vanwege de snelle groei van digitale vernieuwing wereldwijd. Talent- en organisatieontwikkeling is ons vierde hoofdthema. We investeren in onze mensen. De arbeidsmarkt is krap en verzuim moet naar beneden. Onze mensen werken graag bij de club en dat willen we zo houden.

Financieel gezond en aandacht voor duurzaamheid

Naast de 4 thema’s werken we er hard aan om een financieel gezonde organisatie te zijn. Als sharedservice-organisatie proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden en onze klanten te laten meeliften op de gezamenlijke bulkvoordelen. Ten slotte geven we extra aandacht aan duurzaamheid bij ons inkoopbeleid en werken we aan het steeds meer en langer recyclen van hardware.