Toegankelijkheidsonderzoek SSC-ICT interne magazines

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de de interne magazines van SSC-ICT. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.

Uit dit heronderzoek is gebleken dat veel van de gevonden problemen uit het eerdere onderzoek inmiddels zijn opgelost, maar een aantal, vooral functionele en technische problemen, nog niet.
Meer informatie over deze problemen is te vinden in de toegankelijkheidsverklaring van het demomagazine Platform Rijksoverheid Online (PRO)