Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

Voor de manier waarop overheden verantwoording afleggen, gelden eisen. Die staan beschreven in de Toegankelijkheidsverklaring.

Binnenkort meer hierover.