Wetgeving

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) moeten mensen met een beperking net als ieder ander mee kunnen doen. Het is verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap. Mensen met een beperking kunnen, op individuele basis, in veel gevallen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’. De wet is sinds 1 januari 2017 uitgebreid met een norm voor algemene toegankelijkheid. Op deze manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Op rijksoverheid.nl lees je meer over de WGBH/CZ en de rechten van mensen met beperking.

Wetgeving digitale toegankelijkheid

In 2016 is een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid in werking getreden. Nederland heeft deze richtlijn omgezet in een Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, hetgeen per 1 juli 2018 van kracht is. Het besluit verplicht dat websites, intranetten en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk zijn.

De wetgeving treedt gefaseerd in werking:

  • Nieuwe websites en intranetten moeten per 23 september 2019 toegankelijk zijn.
  • Bestaande websites en intranetten moeten 23 per september 2020 toegankelijk zijn.
  • Mobiele applicaties moeten per 23 juni 2021 toegankelijk zijn.

Voor intranetten en interne webapplicaties geldt de toevoeging dat alleen bij vervanging of grote releases de verplichting ingaat.