Storingen

Voor vragen over je Digitale Werkomgeving Rijk (DWR) of het melden van storingen neem je contact op met de Servicedesk SSC-ICT. Als je gebruikmaakt van additionele voorzieningen vanwege een beperking, vermeld dit dan. Helaas is het niet altijd direct duidelijk of een storing in DWR zit of in de combinatie van DWR met additionele voorzieningen. Als het niet mogelijk is om de melding direct te verhelpen, zal de tweede lijn worden ingeschakeld. Onze medewerkers van de tweede lijn zijn onderlegd in DWR met bijbehorende voorzieningen.

Maak altijd een melding

Voor SSC-ICT is het belangrijk een goed beeld te krijgen van het functioneren van de DWR in combinatie met additionele voorzieningen. Voor de analyse baseren wij ons op de data in ons registratiesysteem Topdesk. Iedere melding die binnenkomt via de Servicedesk van SSC-ICT wordt geregistreerd in Topdesk. Op deze manier weten we wat er speelt. Ook houden we bij wat we hebben gedaan om een probleem op te lossen of hoe er gehandeld is op een melding. Dit helpt ons bij het oplossen van nieuwe meldingen. Wij vragen je daarom in het geval van een storing of probleem (hoe klein dan ook) altijd een melding te maken bij de Servicedesk.