Meer dan 1 beperking

Heb je meer dan 1 beperking? Dan kan maatwerk nodig zijn. SSC-ICT start in dat geval een maatwerktraject. Samen met de medewerker wordt onderzocht wat er nodig is en hoe daar het beste in kan worden voorzien. De manager kan voor de medewerker een maatwerktraject aanvragen. Vanuit SSC-ICT wordt dan contact opgenomen met de medewerker voor een intakegesprek. Denk bij een maatwerktraject bijvoorbeeld aan het faciliteren van een geschikte werkomgeving voor een medewerker met een motorische beperking die ook geen spraakinvoer kan gebruiken.

Wil je een maatwerktraject starten? Neem dan contact op met onze Servicedesk.