Ik wil vergaderen

Ik wil vergaderen

Het is misschien wel de mooiste plek van de Rijnstraat en zeker een knooppunt in het gebouw: het vergadercentrum op de vierde en vijfde verdieping. Op weg naar de kantoorverdiepingen komt bijna iedereen erlangs. Er zijn bijna 100 zalen, variërend in capaciteit van 8 tot 100 personen.

Naast de vergaderzalen in het vergadercentrum zijn er ook alle overlegplekken op de kantoorverdiepingen, in het restaurant en de cafés.

Reserveren van vergaderzalen vergadercentrum

De vergaderzalen in het vergadercentrum zijn te reserveren via het facilitair portaal van FMHaaglanden. Je kunt nu al vergaderzalen reserveren (als je hiervoor bevoegd bent).

Vergaderzalen kantoorverdiepingen

De vergaderzalen op de kantoorverdiepingen zijn vrij te gebruiken.

Audiovisuele middelen

Samen met FMHaaglanden bieden wij een breed pakket aan audiovisuele middelen:

  • Presenteren met DWR vergader PC

  • Presenteren met je eigen laptop

  • Digitaal white board

  • Narrow casting (informatieschermen)

  • IP-TV (TV kijken)

  • Video vergaderen (room2room)

Video vergaderen (room2room)

In zo’n 90 vergaderzalen, in het vergadercentrum, kun je gebruik maken van de dienst video vergaderen (room2room). Je kunt hiermee vergaderen met andere zalen of met andere locaties buiten de Rijnstraat die ook op deze dienst zijn aangesloten.

Medewerkers van Buitenlandse Zaken beschikken over eigen video vergadersets. Dit vanwege het hogere beveiligingsniveau.

Contactgegevens

Mocht je in een vergaderzaal assistentie nodig hebben dan kun je altijd contact opnemen met het Facilitair Contactcentrum: telefoonnummer 070-4567000 (voor IenW, IND, COA en DT&V) en telefoonnummer 070-3487000 (voor BZ). Deze dienst is geopend van 7.30-17.30 uur.

Werk je bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en heb je assistentie nodig bij de video conferentiesets? Bel dan toestel 6868.