ICT en een arbeidsbeperking

Steeds vaker krijgt SSC-ICT de vraag om een digitale werkomgeving te creëren voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeschooldheid en/of arbeidsbeperking. Op dit moment leveren wij ongeveer 100 digitale werkplekken aan medewerkers binnen de Rijksoverheid. In het verleden waren veel van deze digitale werkplekken ‘maatwerk’ en werden functionaliteiten handmatig op een PC geïnstalleerd.

Anno 2020 is veel geautomatiseerd. Bart van Amerongen, teammanager RWO/ARBO vertelt over de ontwikkelingen binnen deze bijzondere tak van sport.

Bart: ‘Wij leveren digitale werkplekken aan medewerkers met visuele beperkingen, arm/hand-beperkingen, kleur intolerantie en dyslectische gebruikers. Zo kan een medewerker met een visuele beperking de nieuwsberichten op het Rijksportaal lezen doordat de stem van de spraakondersteuning de tekst voorleest. Dit kan bijvoorbeeld ook door een brailleleesregel aan te sluiten op de werkplek. Op dit moment werken we ook aan een pilot voor medewerkers met een auditieve beperking. De meeste oplossingen bieden wij in de vorm van software zoals: Dragon, Jaws Supernova, Fusion en Wody. Ook bieden wij via het klantportaal standaard ergonomische middelen aan zoals muizen en toetsenborden. Daarnaast worden, als dit nodig is, tijdens een intakegesprek de mogelijkheden besproken voor maatwerk-hardware.’

Verbeterde technologieën

Bart: ‘Er is de afgelopen decennia veel veranderd. Als voorheen iets mis was met een digitale werkplek, moest deze handmatig geïnstalleerd en opgebouwd worden. Nu zijn vrijwel alle handelingen geautomatiseerd waardoor we de gebruikers beter kunnen ondersteunen. Ook kan veel op afstand worden gedaan en dat scheelt enorm in de wachttijden. Op dit moment werken de meeste collega’s met een arbeidsbeperking op DWR-Next en worden de ARBO-werkplekken meegenomen in de doorontwikkeling van de nieuwe werkplekken.

Producten zoals brailleleesregels en headsets verschillen niet veel in vergelijking met tien jaar geleden. Ook software-pakketten hebben vaak nog dezelfde namen. De technologieën zijn daarentegen wel flink verbeterd. De keerzijde hiervan is dat deze producten vaak zo nieuw zijn dat wij niet altijd kunnen garanderen dat de DWR-Next-werkplek dit ondersteunt.’

Spraakinvoer, woordvoorspellers en voorleesfunctionaliteiten

Minder bekend is de ondersteuning van spraakinvoer. Bart: ‘Met deze functionele ondersteuning is het dicteren van tekst een alternatieve manier voor het gebruik van het toetsenbord. Met een microfoon kun je teksten en commando’s inspreken op de pc waardoor zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van de muis of het toetsenbord. Met name voor mensen met ernstige RSI-klachten of slecht functionerende armen kan dit programma een goede oplossing zijn.
Ook zijn oplossingen voor medewerkers met dyslexie beschikbaar zoals woordvoorspellers en voorleesfunctionaliteiten. Dit is software die de medewerker ondersteunt in het vinden van de juiste woorden en letters. Dit programma helpt ook bij het opbouwen van logische zinnen. Het geeft bijvoorbeeld het verschil aan tussen “hart” en “hard” met behulp van pictogrammen en tekstuele uitleg.’

Ontwikkelen en vernieuwen

Het team van Bart bestaat uit ARBO ICT-specialisten die altijd op zoek zijn naar betere ondersteuning van een veilige en betrouwbare digitale werkplek. Hierin werken zij nauw samen met de werkplekontwikkelaars van de afdeling Rijkswerkomgeving. Zij volgen alle nieuwe softwareontwikkelingen en bekijken of dit een goede toevoeging is aan de digitale werkplekken die wij op dit moment bieden. ‘Wij bekijken van alle softwarepakketten wanneer er een nieuwe versie beschikbaar komt. Deze versie testen wij vervolgens uitgebreid in de omgeving. Het is fijn dat met de meeste softwareleveranciers direct contact mogelijk is, mochten wij vragen hebben of ergens tegenaan lopen. Het is mooi om te zien hoeveel mensen zich iedere dag weer inzetten en hierin de samenwerking opzoeken om tot een goed product te komen. Hierin staan de vraag en wensen vanuit de klant voorop. Out of the box- en omdenken is een vereiste’, sluit Bart af.