DWR Next

Op ieder apparaat, overal en altijd werken volgens de nieuwste beveiligingstandaarden. Voor veel rijksambtenaren is dit inmiddels mogelijk.

Behoefte aan flexibiliteit

SSC-ICT levert sinds 2009 voor meerdere ministeries de werkplekdienst Digitale Werkomgeving Rijk (DWR). Door de snelle ICT-ontwikkelingen en toenemende behoefte aan flexibiliteit is deze werkplekdienst verder ontwikkeld, voor en door gebruikers, onder de noemer DWR Next.

Interne en externe samenwerking

Medewerkers kunnen tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken binnen de werkomgeving van het eigen ministerie, maar ook in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. Daarnaast is de virtuele werkplek ook beter beveiligd.

DWR Next voor zeven ministeries

De nieuwe werkomgeving is beschikbaar voor zeven ministeries en locaties die voldoen aan de rijkskantoren-standaard. Medewerkers kunnen inloggen op hun eigen werkomgeving, documenten en applicaties delen en via video of chat communiceren met collega rijksambtenaren. DWR Next is in verschillende fases uitgerold.

Heb je vragen over DWR Next? Stuur dan een e-mail naar sscictdwrnext@minbzk.nl.