Privacy

Persoonsgegevens die je opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met jouw persoonsgegevens?

Wil je een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kun je jouw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld je naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel.


De Rijksoverheid gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld jouw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid jouw gegevens niet om je ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.


De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.


De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Privacy verklaring van BZK

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College van bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.