Samenwerken aan een eigentijdse Rijksdienst

In co-creatie met onze klanten: de ministeries

We werken voor en samen met 7 ministeries aan een eigentijdse en compacte Rijksdienst. Doordat we continu in dialoog met hen zijn hebben we inzicht in wat er speelt en wat de behoeften zijn.

In co-creatie met de ministeries richten we ons demand management in, spreken we af welke diensten we bieden en hoe we dat organiseren. Samen met de ministeries zorgen we ervoor dat slimme ICT het primaire proces ondersteunt en alle rijksambtenaren hun werk kunnen doen, in dienst van onze samenleving.