Kwaliteitswaarborg

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Kwaliteit in onze dienstverlening

Taken in een internationale zone moeten net zo goed worden uitgevoerd als op een kerndepartement in Den Haag. Wij hanteren daarin een manier van werken die bij onze organisatie past en onze klanten tevreden stelt. Service en kwaliteit staan bij SSC-ICT hoog in het vaandel.

Wij weten hoe belangrijk betrouwbaarheid en continuïteit van systemen en dienstverlening is. Daarom besteden wij veel aandacht aan het borgen van onze kwaliteit. Dat zie je terug in onze dienstverlening.

Certificering

Een aantal specifieke organisatieonderdelen is ISO gecertificeerd. De vestiging Zoetermeer is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en ISO 27001:2013. In een ISO-norm worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging, vergelijkbaar met de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).

Ieder jaar voert DEKRA, een onafhankelijke kennisorganisatie, audits uit. Om de drie jaar volgt hercertificering.

Kwaliteitswaarborg

Naast DEKRA-certificeringen werken wij continue aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen wij op basis van:

 • Interne audits
  Onze kwaliteitsmanagers zijn mede verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit in onze dienstverlening. Aan de hand van een auditplanning onderwerpen zij de bedrijfsprocessen aan interne audits en worden betrokkenen geïnterviewd. De eindresultaten rapporteren zij aan het management van SSC-ICT.
 • Benchmark
  Door een onafhankelijke partij wordt aan de hand van een benchmark de kwaliteits- en kostenaspecten van SSC-ICT afgezet tegen vergelijkbare partijen uit de markt. Zo blijven wij in staat om marktconforme prijzen te hanteren.
 • Gebruikerstevredenheidsonderzoek (GTO)
  Wij zijn pas tevreden als u dat bent! Om inzage te krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening houden wij maandelijks een gebruikerstevredenheidsonderzoek over de geleverde services.
 • Verbeterplan
  Alle bevindingen van de in- en externe audits en het klanttevredenheidsonderzoek worden opgenomen in een verbeterplan voor SSC-ICT.
 • Departementale auditdienst (DAD)
  De DAD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat onder meer belast is met de controle op het departementale jaarverslag, het onderzoek naar het financieel beheer, het materieelbeheer en de administraties daarvan, en het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële informatie. DAD voert bij SSC-ICT jaarlijks een deelwaarneming uit gericht op de financiële verantwoording. Onderdeel hiervan is een beoordeling op de dossiervorming.

Microsoft Silver Partnership

SSC-ICT maakt onderdeel uit van het Microsoft Partner Network. Hiermee kunnen wij innovatieve oplossingen en services creëren, op basis van Microsoft technologie.

SAP Customer Center of Expertise

SSC-ICT is door SAP gecertificeerd als Customer Center of Expertise.

Erkend ECABO leerbedrijf

SSC-ICT, vestiging Zoetermeer, is een door de ECABO-erkend leerbedrijf voor bedrijfsadministratie, secretarieel, commercieel en uiteraard ICT. Hierdoor is deze vestiging bevoegd om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Jaarlijks ronden ongeveer drie studenten een praktijkstage af bij bijvoorbeeld het secretariaat, de financiële administratie of kantoorautomatisering. Niet zelden zijn de ervaringen van beide kanten zo positief dat een stage uitmondt in een dienstverband.

Authorised Examination Center

De vestiging Zoetermeer is een Authorised Examination Center. Medewerkers en klanten kunnen officiële EXIN-examens afleggen op deze locatie. In de praktijk betreft dit vooral de examens ITIL, BiSL, ASL en Prince2.