Digitalisering binnen de vreemdelingenketen

Minder fouten en kostenbesparing vreemdelingenketen

Binnen de vreemdelingenketen wordt hard gewerkt om de stroom van vluchtelingen in ons land in goede banen te leiden. Waar medewerkers tot voor kort veel tijd kwijt waren aan het verwerken en het uitwisselen van belangrijke informatie, wordt door digitalisering nu veel tijd en papier bespaard. Bovendien is de kans op fouten aanzienlijk kleiner.

Dit vraagt onze klant

Om de kans op fouten te verkleinen en werkprocessen te versnellen is digitalisering van de vreemdelingenketen gewenst.

De oplossing voor onze klant

SSC-ICT levert, beheert en host het nieuwe enterprise content managementsysteem SharePoint voor de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Daarmee ontvangt en verwerkt DT&V informatie van onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nu digitaal. Medewerkers kunnen bovendien eenvoudig documenten delen, bewerken en opslaan.

Papierloze vreemdelingenketen

Tijdwinst

Tony Bergakker, CIO DT&V: "Tot voor kort ging er soms wel vijf dagen overheen voordat wij een dossier van de IND konden verwerken en een terugkeerdocument konden maken. Nu kunnen we dit vaak nog dezelfde dag. Digitalisering vermindert bovendien de kans op fouten door het verkeerd overnemen van informatie. Ook voorkomt het vertraging doordat informatie niet langer 'blijft liggen' dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent minder ruis in de besluitvorming en een versnelling van de werkprocessen."

"De dossierkasten bij de DT&V zijn inmiddels zo goed als leeg"


Minder papier

Het uitgangspunt is eenmalige registratie en meermalig (her)gebruik. Nadat officiƫle documenten, zoals stukken van de Koninklijke Marechaussee en gespreksverslagen van de IND, zijn gescand kunnen ze worden vernietigd. Er is ook geen handtekening op papier meer nodig. "Dit scheelt bergen papier", aldus Bergakker.