ICT EU-voorzitterschap verzorgd door SSC-ICT

Een megaklus waarbij alles draaide om veiligheid

Nederland was van 1 januari tot en met 30 juni 2016 voorzitter van de Europese Unie. Het Marineterrein en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam stonden in het teken van vergaderingen op topniveau. SSC-ICT zorgde ervoor dat de delegaties hun werk in een veilige ICT-omgeving konden doen.

De taak van een EU-voorzitter is vooral om te bemiddelen en compromissen te smeden tussen de 28 EU-landen en de Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, Europese Commissie en Europees Parlement. Dat betekende dat een aantal overleggen in 2016 in Nederland plaatsvond. Er waren gemiddeld drie vergaderingen per werkdag, met in totaal zo'n 26.000 Europese delegatieleden.

Dit vraagt onze klant

Voor de Rijksoverheid is het cruciaal dat:

  • de delegaties kunnen vergaderen en werken
  • de (informatie) beveiligingseisen voldoen aan de gewenste standaarden
  • de authenticiteit van het Scheepvaartmuseum gewaarborgd blijft

De oplossing voor onze klant

Alles wat de delegaties nodig hadden om te vergaderen en werken werd verzorgd vanuit SSC-ICT. Telefonie (vast en mobiel), het netwerk, de werkplekken, internet, hardware en software. Heel bijzonder hierbij was het security-component. Omdat het ging over een periode van zes maanden moest worden nagedacht over beheer op de langere termijn. Robert Garskamp vertelde in een interview met Webwereld: "Het MEA-terrein is van Defensie en is dat half jaar openbaar toegankelijk. Dat vraagt natuurlijk extra aandacht. We werken hiervoor samen met de gemeente Amsterdam, het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Preventieve maatregelen

Om aan de bijzonder hoge veiligheidseisen te voldoen was in de cloud werken geen optie en werd gebruik gemaakt van een streng beveiligde lokale infrastructuur. Tegen eventuele hackpogingen en DdoS-aanvallen werden met o.a. de politie en het ministerie van Defensie vergaande maatregelen genomen.

Hergebruik van middelen

Soberheid en gastvrijheid waren de kernwaarden voor de projectorganisatie. Er werd daarom ook gekeken naar hergebruik van middelen, waarbij nauw werd samengewerkt met de andere ministeries. Kennis en expertise werden gedeeld om het project tot een goed resultaat te brengen. De gasten kregen de beschikking over hoogwaardige en beproefde technologie.

Floorwalkers bieden hulp op locatie

Ook de bekende floorwalkers waren ter plekke om de bezoekers te ondersteunen op ICT-gebied. Garskamp: "Ook hadden we daar een SSC-ICT Servicebalie, geheel tweetalig natuurlijk." Dat was met name van belang tijdens de 15 ministeriële vergaderingen en voor de 150 ambtelijke vergaderingen. Het beheer van de ICT-voorzieningen vond gedurende deze periode vanuit de locaties van SSC-ICT plaats.