Opmerkingen-Notities Excel2016 vs. Excel365

Het zichtbaar maken van alle celopmerkingen in Excel 365 van een werkblad gemaakt met Excel 2016 of eerdere versies.