Implementatie IPv6 succesvol

Eind 2021 is het SSC-ICT gelukt om bijna alle websites en e-maildomeinen van zijn verzorgingsgebied vanaf internet bereikbaar te maken via IPv6. Deze ’pas toe of leg uit'-standaard is opgelegd door het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Edwin Veelenturf, Technisch Projectleider Netwerk bij SSC-ICT, was betrokken bij de implementatie van IPv6: ‘Het voornaamste probleem waar wij tijdens dit proces tegenaan liepen, was dat het voor klanten een erg technisch verhaal is. Dan krijg je soms discussies: waarom moet dit? Wat hebben wij daaraan? Het hielp ons zeker dat Forum Standaardisatie het belang van IPv6 benadrukte.'

'Natuurlijk hadden we qua techniek voldoende kennis in huis om over te gaan op IPv6, maar om de deadline te halen bleek het wel nodig om hier fulltime twee specialisten op netwerkgebied aan te laten werken. Naast dit kernteam hebben diverse beheerders meegeholpen om IPv6 te activeren op de systemen die zij beheren. Denk aan beheerders van DNS-systemen, mailsystemen, loadbalancers en zelfs de Citrix-portalen voor remote toegang tot de Digitale Werkomgeving Rijk (DWR).’

Na deze implementatie van IPv6 voor openbare websites wil SSC-ICT de volgende stap maken voor de (interne) systemen in het Rijksoverheidsnetwerk (RON).  Daarom wordt binnenkort bekeken wat er vanuit onze klanten op dit gebied van SSC-ICT wordt verwacht.

Lees meer over de implementatie van IPv6 door SSC-ICT op de website van Forum Standaardisatie.