SSC-ICT in beweging

SSC-ICT in beweging

SSC-ICT staat voor een grote uitdaging: de transitie naar een toekomstvaste, brede ICT-dienstverlener. Een enorme ingreep hierin is de splitsing van het dienstenpakket in standaarddiensten en maatwerk. Door deze scheiding kunnen we straks de vragen van onze afnemers nog beter, sneller en goedkoper invullen. Programmadirecteur Matthijs Keur stuurt het transitieprogramma aan en vertelt hoe SSC-ICT haar transitieambities gaat waarmaken en wie we daarvoor nodig hebben.

SSC-ICT in beweging

Organisch veranderen

SSC-ICT werkt de komende 1,5 jaar op een organische manier toe naar de nieuwe situatie. Om de verandering voor en door medewerkers goed zichtbaar te maken, is per 1 januari 2020 de organisatie omgekanteld. Matthijs:´We passen in 1,5 jaar tijd stap voor stap onze processen en werkwijzen aan en dragen werk over van het ene team naar het andere team. Deze aanpassingen leiden tot veranderende teamsamenstellingen en overgangen van medewerkers tussen teams. Dat doen we met de gehele organisatie. Het is een geleidelijk veranderingsproces. Op basis van onze bevindingen kunnen we gedurende de rit nog bijsturen.’

5 sporen

De uitvoering van het transitieprogramma gebeurt in 5 sporen: Sturing, Organisatie, Dienstverlening, Security en Techniek. Het spoor Sturing zorgt voor kaders voor de uitvoering, het spoor Organisatie begeleidt de organisatie in de veranderingen, het spoor Dienstverlening scheidt standaard- en maatwerkdienstverlening, het spoor Security waarborgt de beveiliging van onze diensten en het spoor Techniek brengt de techniek in lijn met de scheiding tussen standaard en maatwerk.

Werkwijze

De realisatie van de activiteiten voor de transitie verloopt in sprints van 4 weken. Er is een grote variatie aan uit te voeren opdrachten. Matthijs: ’Technische opdrachten richten zich bijvoorbeeld op Life Cycle Management, monitoring, automation en security. Daarnaast krijgen teams ontwikkelopdrachten, zoals het maken van toepassingen voor een efficiëntere en effectievere levering aan onze klanten. Verandercoaches ondersteunen de teams. We werken naar resultaten toe op een zichtbare en kortcyclische manier.’

Verbetering en verandering

SSC-ICT zet voor de transitie moderne managementvisies, werkwijzen en technologieën in. Matthijs: ‘Door deze gekozen systematiek zullen we steeds meer versnellen en komt de organisatie steeds meer in beweging. Waar we straks uitkomen, weet ik nog niet precies. Binnen deze organisatie zit veel potentie dus mijn verwachtingen zijn hoog. We gaan de komende tijd hele leuke dingen doen. Dat biedt niet alleen kansen aan SSC-ICT’ers, maar ook aan instromers. Bovendien: meewerken aan verbeteringen en veranderingen geeft altijd energie.’

Expertise gevraagd

Voor de transitie heeft SSC-ICT diverse mensen nodig; van verandercoaches tot DevOps-specialisten en technische architecten die veel kennis en ervaring hebben in het automatiseren van platformen. Matthijs: ‘We beheren een zeer complex IT-landschap, uniek in Nederland, en staan voor interessante uitdagingen. Vooral mensen die enthousiast worden van een organisatie in beweging zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor mensen die ons willen helpen of hun kennis willen delen. Juist omdat we volop in ontwikkeling zijn, staan we open voor nieuwe geluiden. Dus doe met ons mee!

Meer informatie over onze vacatures vind je op Werken voor Nederland.