Vernieuwde website SSC-ICT

Vanaf vandaag hebben we een nieuwe website. Wat opvalt, is dat de website de herkenbare structuur heeft gekregen van de meeste andere websites van de Rijksoverheid.

We maken voor deze website gebruik van Hippo als content management systeem (CMS) en niet meer van Tridion.
Met deze nieuwe website voldoen we aan de regels op het gebied van toegankelijkheid, privacy en archivering.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste verandering is de look and feel van de site. De inhoud is grotendeels gelijk gebleven, maar staat soms op een andere plek.

Alle handleidingen, vragen en antwoorden en instructievideo’s staan nu onder Documenten en niet meer onder Support.
Voor de pagina's die het meest geraadpleegd worden, hebben we redirects gemaakt. Het is echter niet te voorkomen dat er soms een foutmelding komt, zeker als je een link gebruikt, die je als favoriet hebt opgeslagen.

Wij hopen dat de website zo voldoet aan de wensen van onze doelgroepen.