Innovatieteam aan de slag met Smart Building

Thuis al kunnen zien dat je beter eerst een virtuele vergadering kan opstarten met je collega’s, omdat jouw werkplek te weinig vergaderruimtes heeft. Of op je smartphone al advies ontvangen over de beste route naar een vrije werkplek terwijl je Den Haag Centraal uitloopt.

Proof of Concept

Dit zijn twee voorbeelden van 'Smart Building': met technologische ontwikkelingen efficiënter en duurzamer omgaan met gebouwen en werkplekken. Er is nog weinig praktijkervaring binnen de rijksoverheid. Het innovatieteam SSC-ICT is een Proof of Concept (PoC) gestart om functionele en technische vragen voor Smart Building te beantwoorden uit de eigen werkomgeving. Welke data zijn nodig? Wat zijn de kenmerken van sensoren en welke passen het beste bij jouw gebouw? Hoe ga je om met open standaarden?

Met de bevindingen kan beleid voor de toekomst worden geformuleerd.

Use cases

Hieronder een aantal voorbeelden van zogeheten 'use cases' die het innovatieteam van september tot en met december 2019 zal testen.

Sneller een vrije werkplek vinden

Stel je voor: real-time metingen van de actuele bezetting van werkplekken en vergaderruimtes en dat visueel kunnen presenteren aan medewerkers. Een van de doelen van SSC-ICT is een betere kwaliteit van de werk- en leefomgeving van ambtenaren. Sensoren kunnen bijvoorbeeld snel aangeven waar iemand op een drukke dag nog een vrije werkplek kan vinden, of hoe druk het in het restaurant of de koffiehoek is. Daarnaast wordt het eenvoudiger om vrije vergaderruimtes te vinden.

Indoornavigatie

Zogenaamde iBeacons lokaliseren collega’s, meten de drukte bij bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant en assisteren met routebeschrijvingen door gebouwen. Een mooie ontwikkeling, ook bijvoorbeeld voor mindervaliden waarbij slimme navigatie in het gebouw kan helpen naast toegankelijkheid.

Prettig werkklimaat

Met de derde use case wil SSC-ICT meer inzicht krijgen in het comfort in de gebouwen. Denk hierbij aan inzichten op het gebied van geluid, temperatuur, waterkwaliteit, CO2 , luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Door deze informatie te meten, analyseren en beschikbaar te stellen wil SSC-ICT een bijdrage leveren aan een hoger comfort voor de medewerkers in de gebouwen.

Veiligheid en privacy

Zodra het gaat om het verzamelen van data komt de privacy- en veiligheidsdiscussie om de hoek kijken. Daarom is hier rekening mee gehouden bij de selectie van leveranciers. Tijdens de pilot worden de sensoren en dataplatformen uitgebreid onder de loep genomen door het innovatieteam.

Belangrijk: Alle sensordata die tijdens de PoC wordt verzameld en geanalyseerd, zijn volledig anoniem. Op geen enkele wijze wordt er persoonlijke informatie gebruikt.