SSC-ICT tekent voor duurzaamheid

SSC-ICT en Domeinen Roerende Zaken (DRZ) hebben aanvullende afspraken in hun samenwerking gemaakt om de af te voeren overtollige hardware zo veel mogelijk te schonen en hergebruiken.

Ondertekenen voor duurzaamheid

Op 24 april jongstleden ondertekenden Frank Jongbloed, directeur Domeinen Roerende Zaken en Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT, de samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken rondom circulariteit worden bekrachtigd.

Samen naar een circulaire economie

De Rijksoverheid wil 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 om klimaatverandering tegen te gaan. Ook SSC-ICT draagt hier graag haar steentje aan bij, bijvoorbeeld door het doorvoeren van duurzaamheidsinitiatieven.

De samenwerking met Domeinen Roerende Zaken is een belangrijke stap in de realisatie van de circulaire economie. In het kader van de regeling materieel beheer is iedere Rijksoverheidsorganisatie verplicht om overtollige hardware aan te bieden aan DRZ.

Tekenen voor duurzaamheid

Veilige en verantwoorde verwerking

Uiteraard spelen security-eisen een belangrijke rol voor de datadragers. De geschoonde hardware kan worden aangeboden aan de markt, scholen of goede doelen. Volledig afgeschreven hardware komt weer terecht bij DRZ om deze op een goede manier te verwerken. DRZ heeft hiervoor een schoningsstraat ingericht.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt demonteren de hardware die niet meer kan worden hergebruikt. Weeelabex-gecertificeerde bedrijven recyclen deze resten vervolgens tot bruikbare grondstoffen zoals gas, glas en goud. Hiermee is de circulaire economie rond.

Des te meer rijksoverheidsorganisaties overtollige hardware aanbieden aan DRZ, des te efficiënter het proces kan zijn. De Rijksoverheid kan er dus duurzame én financiële voordelen uit halen.