Code ontwikkelen: zeer intensief denkwerk

Code ontwikkelen: zeer intensief denkwerk

Het SSC-ICT innovatieteam heeft samen met leveranciers Bettercode, Github en Microsoft onlangs een hackathon georganiseerd voor collega’s van SSC-ICT en andere rijksorganisaties. Developers, testers en teammanagers konden hier hun kennis, ofwel git, vergroten en code met elkaar delen.

Inhoud hackathon
Met elkaar hebben de deelnemers gewerkt aan veelvoorkomende onderwerpen met Git en GitHub. Via dit platform kunnen ontwikkelaars en programmeurs code met elkaar te delen en samenwerken. Dat gaat goed omdat een 'version control'-systeem de verschillende revisies van een code bewaart en er altijd met de laatste versie wordt gewerkt.

Git merge conflict
De meeste deelnemers aan de hackathon waren al vertrouwd met GitHub. Wel vinden sommige deelnemers het werken met de meer geavanceerde Git-technieken, zoals het oplossen van een Git merge conflict, nog vrij lastig. Door goede samenwerking en kennisdeling kunnen de teams hier elkaar mee helpen en het niveau binnen het Rijk verhogen.

Goede workflow is essentieel
Code ontwikkelen is zeer intensief denkwerk dat zich grotendeels in het hoofd van de ontwikkelaar afspeelt. Wijzigingen in wensen vragen om aanpassingen in de code. Een gestructureerde workflow is daarom belangrijk om de code “bug-vrij” uit te kunnen leveren voor onder andere het gebruik in apps. Met de tools van BetterCodeHub.com kunnen we alle controlestappen automatisch borgen en zo de workflow goed organiseren.

BetterCodeHub workshop

Het was een geslaagde dag, met veel goede gesprekken en innovatieve oplossingen.

Binnenkort starten we een proef met BetterCodeHub op de recent geïntroduceerde RijksGithub. Hiervoor kunnen teams zich aanmelden die betrokken zijn bij het bouwen van apps voor de rijksoverheid.