Leonardo, '5 mooie enerverende jaren'

Leonardo, '5 mooie enerverende jaren'

In april 2018 is het systeem Leonardo 5 jaar in beheer bij SSC-ICT. Leonardo is het ERP-(financieel-logistiek transactie- en informatie)systeem van het ministerie van Justitie & Veiligheid (JenV). Het beheer is erop gericht dat Leonardo optimaal functioneert en blijft aansluiten op de wensen van de gebruikersorganisatie.

Team manager Roland Wantia blikt terug op de afgelopen 5 jaar: ‘Het grootste deel van de Leonardo-beheerders is ‘opgegroeid’ met het systeem. Leonardo ging live als het grootste Oracle-landschap van Europa. Bij de oplevering door de projectorganisatie op 1 april 2013 was het systeem nog niet compleet. Team ERP ontvingen wijzigingsverzoeken in diverse stadia van uitvoering.’

Op dit moment werken ruim 6.000 gebruikers, waarvan circa. 50 systeemgebruikers, op 92 servers en 25 databasesystemen. Behalve groot is Leonardo vooral complex. Het systeem weerspiegelt de diversiteit aan bedrijfsprocessen en boekhoudstelsels binnen MinJenV: van de productie van artikelen in de gevangeniswerkzalen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) tot de digitale facturering van griffierechten door de Administratie Griffie; van de baten-lasten activa-administratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot de kas-verplichtingen concernadministratie van het Bestuursdepartement.

Roland Wantia: ‘Ook door de toepassing van maatwerk is de automatiseringsgraad van Leonardo inmiddels zeer hoog, zeker ten opzichte van de legacy-systemen. Wekelijks verwerkt de Oracle Service Bus (OSB) bijna 90.000 inkomende en uitgaande interfaceberichten. Tijdens de jaarafsluiting besparen geautomatiseerde processen veel tijdrovende en foutgevoelige handmatige acties bij de kas-verplichtingen administraties.’