Vooruitkijken met rijksambtenaar in het vizier

Vooruitkijken met rijksambtenaar in het vizier

Hoe werken rijksambtenaren over vijf jaar? En welke rol speelt SSC-ICT daarin? Eind 2017 moet er een servicestrategie liggen waarin SSC-ICT haar doelen en projecten presenteert voor de Rijkswerkomgeving van de toekomst.

Han Goei is service-eigenaar Rijkswerkomgeving bij SSC-ICT en in die rol druk bezig met het neerzetten van de servicestrategie. Zijn mantra: Rijksmedewerkers moeten altijd en overal kunnen werken. Vanuit die ambitie ontwikkelt hij oplossingen die de werkomgeving voor gebruikers aangenamer en flexibeler maakt. Han: ‘Ik zet me in voor de doorontwikkeling van de werkomgeving. Nu zijn we bezig met de uitrol van DWR Next, waarmee we al een belangrijke stap in de goede richting zetten. Dit gaan we de komende jaren verder uitbouwen, zodat we ook in 2021 een eigentijdse en goed doordachte dienstverlening kunnen bieden.’

Inspiratiesessies

Om tot een goede servicestrategie te komen, is kennis en ervaring essentieel. Maar de input van stakeholders is minstens zo belangrijk, legt Han uit: ‘We stellen de servicestrategie Rijkswerkomgeving zelf op, vanuit onze eigen kennis, ervaring en visie. Maar tegelijkertijd kijken we ook “naar buiten”. Hoe ziet de klantbehoefte er uit? En wat is bijvoorbeeld het bedrijfsleven van plan in de komende jaren? Waar focussen zij zich op? In dat kader organiseren we inspiratiesessies. In die sessies horen we de visies van de belangrijkste en meest innovatieve partijen in de markt en binnen de overheid. We doen sessies met andere werkplekaanbieders, die vergelijkbare systemen aanbieden als wij. Maar ook met technische leveranciers, die de losse systemen aanbieden waaruit onze werkomgeving is opgebouwd. Zo wordt waardevolle kennis gedeeld.’

Gebruiker centraal

Je kunt systemen nog zo mooi en innovatief maken, het moet wel passend zijn voor de eindgebruiker. Hoe houdt Han rekening met die rijksambtenaar die iedere dag zijn weg moet vinden in de werkomgeving? Han: ‘Met de ontwikkeling en uitrol van DWR Next hebben we al een goed beeld gekregen van die eindgebruiker. Door gebruik te maken van persona’s en het uitvoeren van usability tests kunnen we dichtbij hun behoeftes komen. Ook werken we met een zogeheten gebruikersvertegenwoordiging, waar we samen met onze klanten aan de ontwerptafel plaatsnemen. Zij weten wat er speelt in hun organisatie en kunnen dat teruggeven aan ons. Door periodiek samen te komen, worden zij ook echt betrokken bij de doorontwikkeling. Daarnaast doen we veel roadshows waar we onze diensten presenteren, vragen beantwoorden en feedback meekrijgen. Zo leren we iedere keer weer iets bij en passen we zo nodig onze diensten daarop aan.’